foto
Nye Veier planlegger ny E6 mellom Ranheim og Værnes. Foto: Illustrasjon: Nye Veier

Viktig at politikerne setter ned foten for motorveiplanene