foto
I Nav snakker vi mye om økonomi. Dersom du har økonomiske vansker, trenger du ikke sitte alene med problemene. Nav har kompetanse til å hjelpe deg, skriver to Nav-ledere i Trondheim.. Foto: NTB / Scanpix

Nav gir økonomisk råd og veiledning