foto

Vind- og vannkraften kan gjøre Norge 100 prosent fornybar