foto
Bildet viser det planlagte Ocean Space Centre lagt til Marinen. Det største bygget er bassengfløyen med havbasseng og sjøgangsbasseng, og hvor den planlagte virksomheten er mye mer kommersiell enn hva NTNU liker å kommunisere, skriver innleggsforfatterne.. Foto: Facebook.com/bevarspruten

Ocean Space Center - til byens beste?