foto
Klimaendringer utgjør en krise for hele verden, og dermed for alle lokale samfunn. Trondheim inkludert, skriver ordfører Rita Ottervik. Foto: Håvard Jensen

Klimakrisen er reell. Også i lille, store Trondheim