foto
Når faglig utvikling konkurrerer med daglig drift og i verste fall nedprioriteres, svekker kommunene mulighetene for å rekruttere og beholde sykepleiere, skriver de tre kronikkforfatterne. Foto: Gorm Kallestad

Mye av fremtidens helsetjeneste vil bli ivaretatt av kommunehelsetjenesten der pasienten bor