«Vi er høyst ufrivillig evig bundet til Trønderenergi» skriver Erling Næss i dette debattinnlegget.

Hjelp oss da, kjære kong Harald!

Jeg siterer fra lov om pristiltak, av 1. juni 1993, paragraf 1:

«Når det er nødvendig for å fremme en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, kan kongen fastsette vedtak om maksimalpriser…..».

Det står videre i paragraf 2: «Det er forbudt å ta, kreve eller avtale priser som er urimelige. Heller ikke må det kreves, avtales, eller opprettholdes forretningsvilkår som virker urimelig overfor den annen part…».

Mottok faktura

Forleden mottok jeg – som en av titusener – faktura fra Trondheim Kraft. For første kvartal lyder min faktura på kr 7.500,62.

Av dette utgjør nettleien fra Trønderenergi alene kr 5.051,38!

Det betyr at å leie noen få meter med kabler inn til mitt hus, koster meg rundt regnet kr 20.000, – på år.

Etter dagens pris- og kroneverdi har jeg altså i løpet av de siste 45 årene, blitt avkrevd en leie på smukke kr 900.000,-!

Dette er ikke bare urimelig etter paragraf 2, men rett og slett horribelt!

LES OGSÅ DEBATTINNLEGGET: Hvorfor skal andre sette sine liv i fare for å redde en «idiot» som frivillig kaster seg ut fra et fjell?

Stakkars nettleiere

Kjære kong Harald, har ikke vi stakkars nettleiere betalt nok snart? De må da være enig i at maksimalprisen (paragraf 1) er oversteget så til de grader.

Vi leierne har da for lengst betalt så mye at det er vi som egentlig er de rettmessige eierne av disse kablene (paragraf 2).

Vi er jo høyst ufrivillig evig bundet til Trønderenergi. Her finnes ingen konkurranse. Trønderenergi har, med Deres Majestets velsignelse, tilegnet seg monopol.

Vedta da, kjære kong Harald, slik loven om pristiltak gir Dem anledning til, at slik vil De ikke at Deres medborgere i Deres velsignede Stiftstad skal forbli utnyttet.

LES OGSÅ DEBATTINNLEGGET: «Hun har båret gutten fram i ni måneder og får ikke se han»

Flax-lodd

Jeg må føye til at regninga fra Trondheim Kraft på selve strømforbruket også er meget høy.

Nylig mottok jeg følgende tekstmelding fra Trondheim Kraft:

«Vi i Trondheim Kraft, vil gjerne gi deg et gratis Flax-lodd! Som takk for at du er en lojal kunde hos Trondheim Kraft, vil vi gjerne gi deg et gratis Flax – lodd hos Narvesen! Vi er glade for at du har valgt en god strømavtale hos oss. Vennlig hilsen Trondheim Kraft».

Det var da litt av ei melding. Min «gode» strømavtale, viste seg å være cirka 30 prosent dyrere enn konkurrentene!

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

Hør våre kommentatorer på podkast:

foto
Erling Næss ber kong Harald om hjelp i kampen mot det han mener er for høye priser på strøm og nettleie. Foto: Kjell A. Olsen