Etableringen av det nye konsernet gjør det mulig å satse enda sterkere på fornybar energi.

I en ekstraordinær generalforsamling onsdag vedtok Trønderenergi at kraftselskapet skal etablere et nytt fornybarkonsern sammen med det Stavanger-baserte investeringsfondet Hitecvision. 19 av 20 aksjeeiere i Trønderenergi støttet vedtaket. Det er vi glade for.

Målet med det nye selskapet, som skal hete Aneo, er å utvikle nye energiløsninger og redusere energiforbruket. Begge deler er helt nødvendig – og en sentral del av det grønne skiftet. Når Trønderenergi overfører nær 90 prosent av de ansatte og all virksomhet til det nye selskapet, muliggjør det enda sterkere satsning på fornybar energi.

Kritikere har påpekt at dette innebærer en privatisering av vannkraft. I flere kommuner har et mindretall av lokalpolitikere presentert vektige innvendinger mot oppsplittingen av Trønderenergi, som med vedtaket i generalforsamlingen vil overføre 19 prosent av vannkrafta til et selskap som er 50 prosent eid av private.

Vi er enig i at brorparten av vannkrafta bør være i offentlig eie. Men slik vil det fortsatt være. Trønderenergi vil eie halvparten av de 19 prosentene som nå overføres til konsernet. Kommunene har forkjøpsrett og tilbakekjøpsrett. Trønderenergi, som er kommunalt eid, har også vetorett i det nye selskapet.

Behovet for fornybar kraftutbygging i Norge og Norden er stort, samtidig som det er svært kapitalkrevende. En begrenset og kontrollert privatisering av den typen som nå gjennomføres, gjør ikke bare mer utbygging mulig, men realistisk: Selskapet vil antakelig ha 15-20 milliarder kroner til å investere med de første årene.

Derfor er onsdagens vedtak i Trønderenergis generalforsamling viktig for å nå klimamålene. Med et selskap rigget for vekst – og handlingsrom til å utforske mulighetene i både solenergi, hydrogen og vind- og vannkraft – er vi på riktig vei.