Deler av det omstridte gjerdet langs badeplassen på Grilstad Marina blir antakelig revet. Saken beveger seg i riktig retning, selv om det fortsatt gjenstår mye før konflikten får en god løsning.

Flere naboer har de siste somrene reagert på støy og faren for at noen kan bli skadet når store folkemengder samler seg på Grilstad Marina for å bade. I fjor vår satte utbyggeren opp et gjerde langs kaikanten som kommunen godkjente. Mange reagerte på at bademulighetene ble kraftig redusert.

I vår kom saken opp på nytt. Flere politikere i formannskapet snakket om enda strengere begrensninger på bading. Siden det er politiets oppgave å hindre støy og forstyrrelse av natteroen, er politikerne nå mest opptatt av at det kan oppstå farlige situasjoner når folk bader der det er båttrafikk.

Vi er enige i at sikkerheten må tas på det største alvor. Samtidig er vi enige med dem som mener gjerdet slett ikke gjør området tryggere. Flere båteiere sier dessuten at sikkerheten ikke er noe problem. Vi snakker dessuten om et friområde der folk skal kunne drive med flere aktiviteter. Å begrense mulighetene for å bade er i strid med viktige prinsipp for friområder.

Trondheim kommune gjør dessuten et godt arbeid å tilrettelegge for badeaktiviteter flere steder. De bør legge seg mer i selen for at også Grilstad Marina skal fungere godt.

Løsningen som formannskapet antakelig vedtar tirsdag, betyr at 30 meter av gjerdet blir fjernet. Det skal skje i løpet av kort tid, før badesesongen starter for alvor. Planen er at kommunen også skal sette opp badetrapp og badebøyer.

Det gjenstår å se hvordan dette vil fungere. Mye tyder på at båttrafikken burde blitt redusert, ved å stenge kanalen for gjennomkjøring. Men før dette eventuelt kan gjennomføres, trengs en juridisk vurdering som vil ta tid. Først utpå høsten kan kommunedirektøren komme med en anbefaling om et eventuelt forbud mot gjennomkjøring.

Konflikten på Grilstad Marina har pågått i flere år. Politikerne burde vurdert å begrense båttrafikken i kanalen for lenge siden.