foto
Den 8,2 km lange firefeltsvegenpå nye E6 mellom Heimdal og Melhus bidro til bedre trafikksikkerhet, redusert kø, økt framkommelighet og en trafikkøkning på 14 prosent fra 2018 til 2019, skriver innleggsforfatteren. Foto: Terje Svaan

Store vegprosjekter svekker muligheten for nullvekst i biltrafikken