Planene for å utvikle NRK-tomta på Tyholt er oppsiktsvekkende. Vi har forståelse for at naboene reagerer.

NRK skal kvitte seg med tomta på Tyholt. Der vil de tilrettelegge for bygging av butikker, kontorer og boligblokker på ti etasjer. Vi har stor forståelse for at naboene i området reagerer kraftig.

Tegningene ble presentert i Adresseavisen onsdag. De viser at de planlagte høyhusene vil stå i sterk kontrast til den øvrige bebyggelsen i området, samtidig som Tyholt-tårnet – et landemerke for hele byen – blir innkapslet på en svært uheldig måte.

Vi forstår at NRK ønsker å utvikle tomta for å oppnå en høyest mulig pris ved salg. Det er også i fellesskapets interesse at rikskringkasteren får godt betalt. Men det fremlagte forslaget er likevel oppsiktsvekkende, spesielt med tanke på kommunens overordnede strategi om at Trondheim ikke skal utvikles til en høyhusby.

Politikerne har flere ganger gjort unntak fra denne regelen – med vekslende hell. Strategien åpner riktignok for at høyhus kan bygges når landskapsmessige og lokale forhold tillater det – eller hvis det er ønskelig å signalisere en ny bydel. I dette tilfellet kan vi ikke se at noen av forutsetningene er til stede. Tyholt er allerede en bydel, som ligger på en høyde over byen. Bolighusene i området er i hovedsak lave, mens tårnet ruver ganske alene i landskapet.

Trondheim er i vekst. Det er nødvendig å bygge boliger – og på et overordnet plan er fortetting en riktig strategi. Politikerne har mange hensyn å ta. Nettopp derfor er det viktig at de ikke utelukkende lar seg styre av utviklere med mål om høy fortjeneste.

Vi regner med at de fremlagte planene på Tyholt vurderes nøye – og at forslaget om å bygge ti etasjer avvises. Det er ikke akseptabelt om utviklingen av NRK-tomta forringer Tyholt for beboere og alle oss andre.