I en tid med økende kraftoverskudd og eksport kan det ikke være nødvendig å vurdere utbygging av vernede vassdrag, slik olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) foreslo da han mandag åpnet Hydrocen, Trondheims nye forskningssenter for vannkraft.

Norge har de siste årene i gjennomsnitt hatt en nettoeksport som utgjør 7,5 prosent av den elektriske kraften som er produsert. Dette tilsvarer mer enn en fjerdedel av strømforbruket i private husholdninger. I fjor var produksjonen enda høyere. I tillegg er det planlagt og igangsatt utbygging som vil øke kraftoverskuddet. Dette er forbrukersubsidiert utbygging av blant annet vindkraft. Prognosene fram mot 2030 tilsier enda større overskudd.

LES OGSÅ: - Ødelegger de mest verdifulle elvene

Selv med økt bruk av el-motorer i biler og båter, har vi mer enn nok ren kraft. I fremtiden vil også solenergi spille en viss rolle. I praksis er all ny, norsk kraftproduksjon av en viss størrelse, planlagt for eksport, noe regjeringen vil legge til rette for gjennom bygging av nye sjøkabler til Europa. Det er høyst tvilsomt om eksporten er god butikk for Norge eller har positiv betydning for klimaet.

I lys av dette er det ingen grunn til at vi nå skal ofre mer verdifull natur ved å gå løs på vernede vassdrag. Olje- og energiministeren mener det er riktig å ta en ny diskusjon om verneplanene og åpner for å oppheve varig vern av for eksempel Vefsna i Nordland. Miljøminister Vidar Helgesen er prisverdig tydelig på at dette ikke er regjeringens politikk og at verneplanene i hovedsak ligger fast.

Ny debatt om norsk energiproduksjon kan danne grunnlag for fornuftige beslutninger, men hvis hensikten er å berede grunnen for å reversere vedtak om vern av norske elver, er Søviknes på feil spor. Behovet for flomsikring gjør at regjeringen vil oppheve vernet av Opovassdraget og bygge ut for kraftproduksjon. Slike tiltak kan være nødvendig, men det er uheldig hvis flomsikring blir påskudd for å bygge ut vernede vassdrag.

Vannkraft er ren energi som har gitt Norge en helt unik og verdifull ressurs. Siden vannet lagres i magasiner, har den også svært stor fleksibilitet. Det nye forskningssenteret skal bidra til at vi kan utnytte denne ressursen enda bedre. Det er stort behov for effektivisering og fornyelse av de mange allerede utbygde vassdragene.