Rådmannen vil at Trondheim kommune tar et kraftigere grep om havneområdene for å sikre boligbygging der i fremtiden. Det er på høy tid.

Trondheim vokser, og det er stadig behov for nye boliger, ikke minst i nærheten av sentrum. Det har lenge foreligget planer om boliger på deler av områdene som i dag disponeres av Trondheim Havn, men frem til nå har lite konkret skjedd for å skape rom for nye boliger i sentrum av Trondheim.

Formannskapet behandler tirsdag et forslag fra rådmannen som går ut på å sikre Trondheim kommune mer innflytelse i det interkommunale selskapet Trondheim Havn. Da havneselskapet ble etablert i 2012, gikk Trondheim med på å få 76 prosent eierandel i selskapet, til tross for at eiendommene de gikk inn med, skulle tilsi en langt større innflytelse i selskapet. Dette ble gjort i samarbeidets ånd for å blidgjøre de andre kommunene som er medeiere i det interkommunale selskapet.

Nå har Trondheim behov for å utvikle Nyhavna og andre havneområder til boligformål. Områdene har enorm verdi, særlig dersom de utvikles som boligområder. Det er svært vanskelig å gjennomføre så lenge områdene er underlagt havneloven. Derfor kan Trondheim risikere at kommuner som Frøya, Namsos og Steinkjer, gjennom havneselskapet, kan forhindre at eiendommene tas ut av selskapet for å bli boligområder i en by som vokser raskt.

Både i Oslo og Kristiansand har man lyktes med å gjøre om havneområder til bolig- og næringsområder. En slik utvikling må finne sted også i Trondheim. Da må kommunen selv råde over områder som ikke lenger er nødvendige til fremtidige havneformål.

Rådmannens ønske om å starte sonderinger med de øvrige eierne i havneselskapet er derfor avgjørende for Trondheims byutvikling. Medeierne i Trondheim Havn bør se Trondheims behov for å skape boligområder i sentrum. De må akseptere at kommunen får innflytelse i havneselskapet som samsvarer med de verdiene som Trondheim har bidratt med. Styringen av byutviklingen i Trondheim må skje på det politiske planet, ikke gjennom et representantskap i et interkommunalt havneselskap.