foto
Fortetting er nødvendig, men den må skje med omtanke, skriver Adresseavisen på lederplass. Her er skissen som viser byggehøyden som rådmannen la opp til. Foto: Voll Arkitekter

Trondheim må fortettes med vett