Ny satsing på tingenes internett (IoT) og kunstig intelligens (AI) vil bidra til kommersielle suksesshistorier fra teknologihovedstaden.

Noen mener vi er på vei inn i et samfunn hvor teknologien tar over verden og vi mennesker blir overflødig i mange yrker. Mens andre mener at teknologien er svaret på absolutt alt og vil løse alle våre store utfordringer.

LES OGSÅ: Vi må hjelpe fram elitegründere

Vi mener at det er liten tvil om at ny og smartere teknologi kan hjelpe oss å løse både verdens store miljø- og klimautfordringer og samtidig bidra til ny industrivekst i Norge. Dette mener vi er mulig å få til uten at det går på bekostning av etikk og personvern. Forutsetningen er at vi selv er med på å styre utviklingen, for dette er helt klart for viktig til at vi kan overlate det til store selskapene som Facebook og Amazon.

LES OGSÅ: Kysthavna er trøndersk innovasjon på sitt beste

Ny satsing: 9. mars i år åpnet Trådløse Trondheim, NTNU og Telenor en «IoT Protolab» på Faktry på Sluppen i Trondheim. Her har studenter, gründere og etablerte bedrifter tilgang til en utviklingsplattform, avansert lab-utstyr og et eksperimentelt trådløst nettverk i Trondheim. Dette muliggjør utvikling, pilotering og testing av prototyper innenfor tingenes internett (IoT) uten større kostnader.

Les også: Dette er Norges 50 fremste teknologikvinner

Kort forklart: Tingenes internett er nettverket av gjenstander som er utstyrt med elektronikk, programvare og sensorer som gjør gjenstandene i stand til å koble seg til hver-andre og utveksle data. Ifølge konsulentfirmaet Arthur D. Little er Norden på verdenstoppen innen tingenes internett. Med tilgang til data fra mange gjenstander blir det en utfordring å analysere alle datapunktene og her kommer kunstig intelligens (AI) inn. Denne teknologien gjør at datamaskinen utvikler analysemodeller og ser etter spor i store datamengder. Dette foregår i hovedsak på to måter: Et menneske setter opp regler for maskiner for å komme opp med løsninger basert på data, eller maskinen oppdager forskjellige grupperinger i dataene på egen hånd. Analysebyrået Gartner spår at AI er blant de mest banebrytende teknologiene det kommende tiåret.

Opptatt av debatt? Les også: Utbygger har fått lov til å omgå regelverket

Vi har verdens beste infrastruktur i våre telekommunikasjonsløsninger, og 5G vil tilby enda mer enn 4G. Problemet er at vi mangler relevante bruksområder som gjør at vi får ut potensialet i teknologien. Sagt på annen måte, vi har det beste «veinettet» men mangler «biler». Så hvordan finner vi «bilene»?

Få kommersielle historier: Flere har kritisert teknologihovedstaden Trondheims evne til å kommersialisere teknologier fullt ut. Vårt mål er at «IoT Protolab» skal skape flere kommersielle suksesser. Vår erfaring er at ny teknologi må løse faktiske problemer for samfunnet, forbrukere og for bedrifter. Dette jobber flere interessante oppstartsbedrifter på Faktry og ved IoT Protolab med. Her er to eksempler:

• Briks har ved hjelp av IoT og sensorer hjulpet fertilitetsklinikken Medicus i utviklingen av en ny metode for overvåkning av kritisk infrastruktur. Temperatur er kritisk for blant annet inkubatorer der befruktede eggceller ligger før de settes inn i livmor, og kryotanker med nedfryste egg og sædceller.

• Smart Cylinders tester ut en IoT-basert tjeneste for leverandører av gass. Sensorer måler innholdet på gassflaskene og varsler fra før de må byttes. På denne måten kan logistikken bli mye bedre både for kunde og leverandør.

De beste forutsetningene: Trondheim har i dag posisjonen som teknologihovedstaden i Norge. Det takket være kunnskapsfabrikken NTNU og de mange innovasjoner fra små og store teknologibaserte bedrifter i regionen.

Nå skjer det svært mye internasjonalt innenfor IoT og AI, som allerede påvirker vår hverdag. Mye mer vil komme. Hvis vi – blant annet gjennom etableringen av IoT Protolab og den nye AI-laben – klarer å være tidlig ute med utvikling av ny infrastruktur for tingenes internett kan det bidra til økt kommersialisering av nye løsninger. Vi oppfordrer derfor til at gründere, etablerte foretak og organisasjoner øker sin kompetanse på de nye teknologiene innenfor AI og IoT, inkluderer disse i sine strategier for digitalisering og kanskje også vurderer samarbeid i et IoT-økosystem i trondheimsregionen.

Det vil skape nye arbeidsplasser, som vi vil trenge den dagen oljen tar slutt. På denne måten kan vi også ta ansvar for at teknologiutviklingen skjer på en samfunnsmessig god måte. For ingen er tjent med at teknologien blir liggende i dvale.

Hør våre kommentatorer og gjest Lasse Berre snakke om trøndersangen, fotball-VM og Arbeiderpartiet

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten