Nye tall fra Nav viser at kvalifiseringsprogrammet (KVP) får flere ut av sosialhjelp og arbeidsledighet og inn i vanlig arbeid.

Adresseavisen skriver i dag Nav-kontorene på Heimdal i Trondheim og Værnes-regionen på Stjørdal som er best i landet når det gjelder å få folk ut i jobb. Gjennom kvalifiseringsprogrammet har de to kontorene klart å få nesten 70 prosent av alle deltakerne ut i jobb. Landsgjennomsnittet er på 44 prosent.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil utvide ordningen til å omfatte flere. Suksessene ved Nav-kontorene på Heimdal og i Værnes-regionen på Stjørdal viser at dette er en riktig vei å få for å få arbeidsledige innvandrere og sosialhjelpsmottakere inn i yrkeslivet.

Noen har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, og er ikke kvalifisert til å få folketrygd eller andre offentlige ytelser. De får gjennom dette kvalifiseringsprogrammet et spesialtilpasset arbeidstilbud og hvor de jobber fulltid og mottar lønn. Dette har ført til at mange av dem som tidligere sto langt unna arbeidslivet, nå er havnet i arbeid. Det er bra for dem selv, og bra for hele landet.

Sosialminister Anniken Hauglie skryter av arbeidet som gjøres på Heimdal og i Stjørdal. Den rosen fortjener de. Ved å jobbe målbevisst for å få folk ut av sosialhjelp og inn i arbeid, har disse to kontorene oppnådd gode resultater. Alternativet for mange av Nav-brukerne ville vært et liv på sosialhjelp eller andre offentlige ytelser.

Erfaringene fra Trøndelag bør tilsi at ordningen må bygges ut og omfatte flere, slik regjeringen nå foreslår. Mange på sosialhjelp og arbeidsavklaringspenger kan gjennom slike program få bygd både selvtillit, knytte kontakter i arbeidslivet og skaffe seg en fremtid der de klarer å stå på egne bein. Et lite puff fra Nav kan ofte være det som skal til for at mange får den hjelpen de trenger til å komme seg videre i livet.