Geirmund Lykke (KrF) har en lang historie i å støtte Arbeiderpartiet slik at de har kommet til makten både i fylket og i Trondheim. Det gjorde han også etter sist valg. Med Ap-støtte ble han komitéleder og dermed heltidspolitiker. Lykke er også vara til formannskapet for Ap. Etter at Lykke har giftet seg med Ap nok en gang, er han nå fornærmet over at Høyre ikke har invitert ham til samarbeid. Lykke, som har vært Ap's sterkeste støttespiller gjennom flere år, har aldri signalisert at han vil jobbe for et maktskifte i Trondheim. Snarere tvert imot.

Hans første tilnærmelse mot Høyre kommer uken etter at han varsler at han selv er ferdig i politikken. Og metoden, er å utbasunere i Adresseavisen at vi må skifte toppkandidat for at KrF kan samarbeide med oss. Det var jo litt av en invitasjon til samarbeid. Døren til Høyre har alltid stått vidåpen for alle som ønsker et skifte i Trondheim, også KrF. Det vil si å samarbeide med ikke-sosialistisk side. Men Lykke, som også nasjonalt ønsket samarbeid med AP, har aldri ønsket et samarbeid som står for en annen retning enn de sosialistiske partiene. Noe han indirekte bekrefter i intervjuet: Han er ikke sikker på at han hadde tatt imot invitasjonen fra Høyre.

Det blågrønne samarbeidet mellom Venstre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Høyre ble etablert i denne bystyreperioden, og er godt. Høyres gruppeleder, Ingrid Skjøtskift får i Adressas oppslag gode skussmål for samarbeidet fra de hun faktisk samarbeider med. Lykke har klart å manøvrere KrF med seg selv som eneste representant til å bli bystyrets mest isolerte parti. Lykke har også opplevd at flere sentrale personer har forlatt KrF-gruppen under hans ledelse. Det spørs om ikke Lykke burde evaluert sine egne samarbeidsevner fremfor å kritisere andre.

Høyre samarbeider bra og konstruktivt med alle partier i enkeltsaker. Det inkluderer AP, SP, Rødt, uavhengig representant, SV og MDG. Jeg opplever at det er politisk uenighet som er begrensningen i samarbeidet, og ikke personlige egenskaper. Så er det slik at de partiene på rødgrønn side vi kunne samarbeidet med, er «forlovet på annet hold». Det setter naturlig nok en bom for mulighetene for et helhetlig samarbeid akkurat nå. Etter valget er våre dører åpne for de som vil bidra til å skape en bred, alternativ koalisjon.

Det er lov å være kritisk til Høyres samarbeidsevner og Høyres kandidater. Men Lykkes fremstilling er feil. Og jeg tillater meg å tvile på at han har særlig støtte for utspillet i sitt eget parti. Er KrF villig til å bidra til å skifte siden slik at vi kan bryte 20 år med sammenhengende sosialistisk styre i Trondheim, er de hjertelig velkommen inn i et samarbeid med Høyre.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe