foto
Jeg vil trekke frem Karen Dolva. Hennes selskap No Isolation står bak produktet Komp, som har hjulpet sårbare eldre å komme ut av isolasjon og ensomhet under pandemien, skriver statssekretær Sunde-Eidem. Foto: NO ISOLATION

På veien mot flere kvinnelige gründere