foto
Mange av tiltakene, og mye av retorikken som kommer fra rådmannens fagstab, er også politisk av natur, noe som gjør at rådmannens rolle som «grå eminense» i byens maktstruktur settes under press, skriver Mats Ramo. Foto: Christine Schefte

Koronakrisen viser at vi trenger et byråd mer nå enn noen gang