foto
Seks tidligere ministere er bekymret for at lokaliseringsdebatten om Ocean Space Centre vil føre til lange utsettelser og i verste fall at prosjektet ikke blir noe av. Foto: Ocean Space Centre og Snøhetta

Ocean Space Centre trenger ikke en lokaliseringsdebatt