foto
Oslo 20150923. Soverom på akuttmottaket på Teisen. Tirsdag åpner Frelsesarmeen et akuttmottak som skal huse 250 flyktninger. Bygget ligger på Teisen, og planen er at barnefamilier og enslige voksne asylsøkere skal bo der én til tre netter mens de venter på plass ved et asylmottak. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB Foto: Ole Gunnar Onsøien

De bør få sjansen til verdige liv