foto
Jeg vil oppfordre alle gode krefter i Trondheim kommune – både politikere og planleggere til å gå sammen for å finne en god løsning for NGU på Østmarkneset, skriver innleggsforfatteren. Foto: Illustrasjon NGU

La NGU forbli på Lade - nok boligbygging her