foto
Et forslag fra Direktoratet for byggkvalitet om å kuttte ut piper i nye bygg, bør skrinlegges snarest, skriver vi på lederplass. Foto: Geir Tønset

Vi trenger vedfyring som beredskap