foto
Kjetil Rekdal har virkelig en jobb å gjøre og lang vei å gå før RBK er der så mange av oss ønsker å se dem, skrinten. Foto: Geir Olsen

Det beste nå er å gi Rekdal arbeidsro