foto
Høydehusdebatt i regi av Trøndelag idrettskrets tok opp et betent idrettspolitisk spørsmål. Her etterlyser ordføreren i Ørland en arena for idrettspolitiske spørsmål. Foto: Adresseavisen

Idretten trenger en arena for å diskutere idrettspolitikk