Vi støtter aksjonistenes rett til å demonstrere mot norsk oljepolitikk, men mener det er feil å stanse trafikken og ramme vanlige bilister for å få oppmerksomhet.

Mandag falt dommen mot tolv aksjonister tilknyttet «Stans oljeletinga». De er idømt bøter opp mot 20 000 kroner.

I kommentarfeltene fremmes det påstander om at aksjonistene er «hjernevasket». Andre mener lovbruddene i seg selv representerer en trussel mot demokratiet. Både i rettssaken og i debattinnlegg fra aksjonistene kom det tydelig fram at dette er mennesker som har et brennende engasjement for klimasaken. De har tenkt nøye gjennom saken. De hevder selv at de ikke har noe annet valg enn å bedrive sivil ulydighet.

Sivil ulydighet kan fungere som en demokratisk sikkerhetsventil. Men her mener vi aksjonistene har valgt seg ut feil mål. Det er ikke sykepleiere på vei til jobb og småbarnsfedre på vei til barnehagen som er ansvarlige for det aksjonistene protesterer mot: Norsk oljeleting.

– I stedet for å bidra til stengte veier i Trondheim, kan de komme til en åpen dør på Stortinget. Det er her beslutningene tas, sa SVs Lars Haltbrekken til Adresseavisen i juni. Han har selv begått sivil ulydighet flere ganger, blant annet i forbindelse med Statoil-utbyggingen på Rotvoll i 1991. Natur og ungdom slo opp leir og nektet å fjerne seg. Politiet måtte bære dem vekk. Aksjonen var direkte rettet mot utbyggingen de ville forhindre. Det samme er Alta-aksjonen et eksempel på, der aksjonister i 1979 lyktes i å stanse anleggsarbeidet i en periode.

Ikke-vold er et avgjørende prinsipp i sivil ulydighet. Det samme er sikkerhet. Seriøse organisasjoner setter sikkerheten i høysetet, også når de bryter loven. Her står «Stopp oljeletinga» til stryk. I retten forklarte aksjonistene at de hadde øvd seg på å flytte seg om utrykningskjøretøy måtte fram. Men de hadde ingen gode svar på hvordan de kunne ha oversikt over situasjonen når køene var flere kilometer lange. Det er ille at folk ikke rakk jobben, verre er det at de lange køene kunne ha gjort det vanskelig for utrykningskjøretøy å rekke fram til livsviktige oppdrag.