Det er for lettvint å identifisere norske verdier og norsk kultur med kristendommen.

Kristendommen er årets politiske sommermote. Sylvi Listhaug viser seg ofte i et korssmykke og argumenterte nylig for at innvandringen må begrenses for å beskytte kristne verdier, til skarpe protester fra KrF. I et intervju med VG mandag går Ola Borten Moe (Sp) og kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) langt i å identifisere norske verdier og norsk kultur med kristne verdier og kristen kultur.

Det er en sannhet med modifikasjoner. Statskirken er avviklet, og stadig færre er troende. I 2016 gjennomførte Ipsos en undersøkelse av nordmenns tro på vegne av NRK. Da svarte 39 prosent at de ikke trodde på Gud, mens 23 prosent svarte at de ikke visste om de trodde eller ikke. De troende var med andre i ord i mindretall. Samtidig er over 70 prosent medlemmer i kirken.

Det moderne Norge er preget av den kristne kulturarven. Bryllup, begravelser og konfirmasjoner finner ofte sted i kirken, og også mange som ikke tror benytter seg av de rituelle rommene kirkebyggene tilbyr. Troen er en viktig rettesnor i manges liv, og har stor eksistensiell betydning for mange nordmenn. At store deler av vår historie har vært preget av kristendommen gjør det riktig at kristendommen får en sentral plass i religions- og historieundervisningen.

Det betyr ikke at det er riktig å si at norske verdier er kristne verdier. Våre viktigste verdier, blant annet respekt for enkeltmennesket, motstand mot sosial ulikhet og en sterk tro på demokratiet, er først og fremst moderne og internasjonale. De har oppstått i det ofte konfliktfylte møtet mellom den europeiske opplysningstradisjonen og våre lokale tradisjoner og verdisyn.

I VG-intervjuet stiller Borten Moe seg «spørrende» til sekulariseringen av samfunnet. Det er uklart hva Borten Moe stiller seg spørrende til. De siste tiårene har Norge blitt et mer tolerant, liberalt og tillitsfullt samfunn. Det har skjedd selv om stadig færre nordmenn føler andakt ved synet av korset.

Norge er et moderne land, ikke bare et kristent land. Vi bør anerkjenne at vi har en kristen historie, men både troende og ikke-troende kan holde norske verdier og norsk kultur i hevd. Det bør også politikerne ta inn over seg, selv om det er valgkamp.