Elektrifisering av Trønderbanen – blir det noe av det?

Da Nasjonal transportplan (NTP) ble lagt fram for Stortinget i 2013, med Marit Arnstad som samferdselsminister, var elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen et av de tiltakene som kom høyt opp i prioritet.

Visjonen om Steinkjer-Trondheim på én time var der, og så nå ut til å kunne bli realitet. Enighet om at det må skje fort, dagens tog på Trønderbanen er modent for utskifting. Helst innen 2020 ble det sagt, men kan strekkes noe. Ingen interesse i å investere i nye dieseldrevne tog.

Det skal bli samme materiellstandard på lokaltrafikken her som på Østlandet – endelig! Ferdig elektrifisert i 2022, kanskje 2023. Det skulle gi en styrking og forbedring av et togtilbud som i flere år er rangert som det med høyest kundetilfredshet i Norge, ifølge NSB selv.

Les mer om Trønderbanen: Vil kutte strømmen på halve Trønderbanen: – Håpløst med en slik endring

Det ble regjeringsskifte samme høst, og Ketil Solvik-Olsen tok over ministerposten. Fremdeles høy prioritet på prosjektet. Diskusjon om det skal bygges ny dobbeltsportrasé Trondheim-Hommelvik før kjøreledningen settes opp. Mest interesse for å elektrifisere dagens trase først, for å sikre at det blir investert i eldrevne tog. Utredning om trasévalg mellom Trondheim og Hommelvik startet.

Kartlegging av om bruene som krysser over sporet i dag, har nok høyde for å komme under med kjøreledning. Gjort klart for dobbeltspor Hell-Værnes. Ny dobbeltsporbru over Stjørdalselva ble åpnet i september 2016. Tunnelen under Gjevingåsen var ferdig allerede i 2011, riktignok med enkeltspor. Med andre ord: godt i gang!

Det tar tid å utrede trasé Trondheim-Hommelvik, vanskelig grunnforhold og terreng. Elektrifisering blir dyrere enn antatt. En KS2-rapport (kvalitetssikring) lagt fram i fjor viste at hele prosjektet blir 600 mill. kr dyrere enn først beregnet. BaneNor går gjennom en gang til og får til å redusere med 600 mill. BaneNor og Jernbanedirektoratet godkjenner de nye planene. Men nei, departementet vil likevel ikke la prosjektet komme nå.

Les også: Hybridtog forurenser 15 ganger så mye

Så hva nå?

Tida går, dagens togmateriell blir eldre for hver dag som går. Ingen kjøreledning og dermed ikke noe nytt togmateriell.

Det ser ut som det hele er gått i vranglås. Hva må skje først: nytt togmateriell, ny trasé, elektrifisering? En tilsynelatende umulig kombinasjon av hensyn og rekkefølge!

Men det er én ny mulighet nå som ikke var nevnt i 2013: hybridtog, for drift på både elektrifisert og ikke-elektrifisert bane. Det gir en mulighet som gjør at vi kan tenke nytt, både i tid, rekkefølge på utbygging, og at den kan gjøres gradvis. Dagens togmateriell kan skiftes ut når som helst.

For å bygge videre på dagens togtilbud på Trønderbanen, mener Norsk Jernbaneklubb at de overordnede føringene for å gjøre Trønderbanen mer effektiv og attraktiv, er kortere kjøretid, hyppigere avganger, dekke mer av Trøndelag.

Opptatt av debatt? Les også: Når overvektige skal kose seg , sitter «styggen på ryggen» og ødelegger gleden

Kortere kjøretid og hyppigere avganger fordrer:

- Rettere trasé på flere strekninger, spesielt Trondheim-Hommelvik og tunnel under Forbordfjellet, noe dobbeltspor, flere krysningsspor.

- Elektrifisering, men den alene på dagens trasé vil neppe gi mer enn 5–10 minutter kortere kjøretid Steinkjer-Trondheim.

- Nytt togmateriell.

Gi bedre tilbud til større deler av Trøndelag:

- Øke frekvensen Røros-Trondheim til 6 daglig avganger t/r (slik det er i dag mellom Røros og Hamar).

- Utvide Trønderbanen nordover til Grong, med 3 daglige avganger t/r i tillegg til regiontogene på Nordlandsbanen.

- Gi bedre tilbud Oppdal-Trondheim, med 3 daglige avganger t/r i tillegg til regiontogene på Dovrebanen.

- Gi bedre tilbud på Meråkerbanen med (i alle fall til/fra Meråker) med 2 avganger t/r i tillegg til dagens 2 tog til/fra Storlien.

Mer debatt: Hei, du med rottweileren, du har ikke alltid kontroll på den løse hunden din

Fordelen med å bruke hybridtog (som fins utviklet og i bruk i dag) er at Trønderbanen kan elektrifiseres i etapper. Hybridtoget kjører på kjøreledning der det fins, og svitsjer over til akkumulator og/eller aggregat drevet av diesel/gass der kjøreledningen slutter. Vendestasjonene (Røros, Steinkjer, + eventuelt Grong) kan ha tilkobling for el-oppladning av akkumulatoren. Det gir uansett mindre utslipp av eksos enn i dag, siden Oppdal-Støren-Trondheim allerede er elektrifisert.

Dagens togsett går på diesel også der. Samme togsett kan brukes gjennomgående på alle linjene, uavhengig av når og om de enkelte strekningene blir elektrifisert. Videre utbygging – elektrifisering, dobbeltspor, nye traseer, krysningsspor – kan gjøres uten å få brudd i togtilbudet og uten å måtte investere i nytt togmateriell etter hvert som nye deler av de vedtatte strekningene blir elektrifisert (slik planen fremdeles er!). Og stadig mindre eksosutslipp.

Det får dessuten lavere kostnad, siden det ikke er nødvendig å elektrifisere to ganger: før og etter ny trasé Trondheim-Stjørdal. Det gir en logisk måte å bygge ut. Det gir også mulighet for å elektrifisere delstrekninger, uten sammenhengende kjøreledning – om det skulle være aktuelt. Hybridtoget er ikke noe hinder for den lenge etterlengtede el-forbindelsen med Sverige på Meråkerbanen. Den må komme, uansett.

Målet er å få en Trønderbane som effektivt dekker store deler av Trøndelag, og er en reell konkurrent til bil/buss på 4-felts vei med 110-fart. Vi må innse realitetene slik de er blitt. Med den skisserte planen kan Trønderbanen komme i gang umiddelbart med forbedringer, trenger ikke å vente på at alt skal være ferdig utbygd før nye togsett tas i bruk. Trenger ikke å vurdere hva som er den «riktige» rekkefølgen. Uansett hvor lang tid det måtte ta!

Hør våre kommentatorer og gjest Per Olav Hopsø snakke om nytt Trøndelag, nytt Arbeiderparti og sommerferie

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten