foto
Eksemplene er mange på den dårlige rolleforståelsen fra styreleders Ivar Kotengs side, mener innleggsforfatterne. Foto: Mariann Dybdahl

Når organisasjonen vakler er det på tide å gjøre noe