Det er forståelig at det gjorde vondt å tape den lange og bitre sykehusstriden mellom Nordmøre og Romsdal. Men det er komplett uforståelig at Kristiansund har valgt å gå til sivilt søksmål mot staten for å få omgjort tomtevalget.

Det nye sykehuset er helt lovlig plassert på Hjelset nord for Molde. I går startet rettssaken i Inntrøndelag tingrett i Steinkjer. Det er avsatt seks dager. Hele 19 personer skal avgi vitne- eller partsforklaring, blant dem helseminister Bent Høie (H) og en rekke tidligere toppsjefer fra Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge.

Skulle Kristiansund mot formodning vinne frem vil det være en sensasjon som flytter forholdet mellom statsmaktene. Samtlige partier i Stortinget har etter en omfattende prosess slått fast at helseministeren ikke har gjort noe galt i tilknytning til lokaliseringsvedtaket. Bent Høie har ikke brutt forvaltningsloven eller gjort noe kritikkverdig når det gjelder tomtevalget.

Derfor er det en svært uvanlig rettssak som nå skal avvikles i Steinkjer. Den vil garantert bli anket dersom staten taper, fordi det prinsipielt sett vil innebære at retten setter til side et lovlig fattet stortingsvedtak. Svært mange sider av sykehusstriden virvles nå opp igjen, uten at det nødvendigvis har noen som helst betydning for det avgjørende spørsmålet. Det er om tomtebeslutningen er gyldig eller ikke. Svaret kan det umulig herske tvil om: Vedtaket er gyldig og lovlig fattet.

Tomtevalget har vært gjennom en omfattende demokratisk kontroll og bestått prøven. Man skulle tro at en kommune som har såpass mange problemer å slite med, ville ha valgt å bruke kreftene og pengene på noe mer nyttig og fremtidsrettet.

En ny runde med sykehusstrid kan umulig være rett medisin for en kommune som mister arbeidsplasser både innen industri og finans. I går kom meldingen om at Danske Bank legger ned avdelingen blant annet i Kristiansund. For en måned siden ble det besluttet å legge ned Ello-fabrikken med 60 arbeidsplasser.

Det er lov å kjempe også for en tapt sak, men smart er det ikke.