foto
Forskning viser at et av de viktigste klimatiltakene er å la naturen være i fred, skriver kronikkforfatterne. Her er en åÅkerhumle på jobb i blomsterenga. Foto: Arnstein Staverløkk, NINA

Hvor grønt er det grønne skiftet?