foto
Trafikken er kaotisk fordi lysreguleringen i Prinsens gt. ikke alltid er overholdt av sjåfører og fotgjengere. skriver innleggsforfatteren. Foto: THERESE ALICE SANNE

Kaoset i Prinsens gate