foto
Foto: Morten Antonsen

Bråkmakere? Kanskje kongen gir dem medalje