foto
Statsforvalteren har naglet en kollega på bakgrunn av en samtale i en meget krevende situasjon, mener fastlege Njål Flem Mæland. Han mener at det ikke nytter å dømme enkeltindividet når pressede leger gjør feil, men at vi må se på systemet. Arvikbilde av legevakta i Trondheim. Foto: Rune Petter Ness

Legevaktslegen som gjorde feil på Støren kunne vært meg