foto
Morten Harper, kommunestyrerepresentant for Stjørdal SV Foto: SV

Barnetrygd til alle barn!