Politikerne i Trondheim har vedtatt en «Veileder for byform og arkitektur i plan- og byggesaker».

Denne sier at byens kontakt med vannet skal forbedres. Videre heter det:

« Siktlinjene mot fjorden og landskapet skal tas vare på. Trondheim skal være en by der sikten mot fjorden kan oppleves. Sikten mot fjorden og kontakten med det store landskapsrommet er en del av byens karakter. Det bør etableres sikt mot fjorden. Bebyggelsen på Brattøra bør plasseres slik at den ikke danner en sammenhengende vegg mot fjorden. Byen skal ha god kontakt med vannet. Sikt mot vann og opphold ved vann er kilder til opplevelser og rekreasjon.»

Olavshallen kom i 1989, Pirsenteret i 2003, Choicehotellet i 2012.

Alle bryter utsikten mot fjorden og Munkholmen.

Nå planlegges «powerhouse», dobbelt så høyt. Hva skjer hvis vi bygger nytt høyhus hvert tiende år?

Byen har ligget her i 1000 år og skal ligge her i 1000 år til.

Les også: Klart for Powerhouse på Brattøra

Les også: Her kan du lese hva folket synes om Powerhouse

Les også: Kunsten å bygge en by

Les også: Gjesteskribent: Monsterhall? hva med Powertrollet?