foto
Pandemien har tatt mye, men den har også gitt oss nye perspektiv og refleksjoner, skriver vår gjestespaltist. Foto: Shutterstock

Det er ikke alltid livet blir slik vi har tenkt