LO-leder Peggy Hessen Følvik uttalte i VG den 4. juni at hun vil «ta de rike». Hun mener de ikke bidrar nok til velferdsstaten. Stemmer det?

I Norge må man betale stadig høyere andel av inntekten i skatt, jo mer man tjener. I tillegg til den alminnelige inntektsskatten og trygdeavgift, må man betale utallige avgifter. Maksimal skatt på inntekt er 50,6 prosent i Norge. Dette inkluderer imidlertid ikke arbeidsgiveravgiften, som arbeidsgiveren må betale for å gi lønn. For hver 100 kroner på høyeste trinnskatt-nivå betaler de altså 61,4 kroner i skatter og avgifter. Hvis de klarer å spare noe av inntekten sin, må de også betale formuesskatt.

I tillegg til formuesskatt og inntektsskatter, har vi også mange særavgifter i Norge. Bare for biler har man engangsavgift, vektavgift, effektavgift, trafikkregistreringsavgift (tidligere årsavgift), omregistreringsavgift, veibruksavgift, CO₂-avgift, NOx-avgift, smøreoljeavgift, piggdekkavgift, bompenger og merverdiavgift. Ser man på andre avgifter har vi eksempelvis merverdiavgift, avgift på elektrisk strøm, eiendomsskatt, dokumentavgift, avgifter på drikkevareemballasje, tobakksavgift, alkoholavgift, flypassasjeravgift og medieskatt.

Det er forståelig at nordmenn som Bjørn Dæhlie har valgt å flytte til utlandet som følge av det høye og økende skattenivået!

Fokus i denne debatten bør ikke være på å «ta de rike», men heller å «ta» staten. Det offentliges andel av det norske bruttonasjonalproduktet økte fra til 59,1 prosent under Solberg-regjeringene. Nå som bensinprisene og strømprisene har blitt skyhøye, merker både «vanlige folk» og «uvanlige folk» at de har fått redusert kjøpekraft og livsstandard.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vil du ha stadig høyere skattenivå og stadig flere skjulte ekstraskatter, kan du fortsette å stemme på stortingspartiene. Hvis du vil prøve noe nytt, må du stemme Liberalistene. Vi kjemper for et mye lavere skatte- og avgiftsnivå. Du er vel bedre skikket til å bruke din lønnsinntekt enn stortingspolitikerne?