Innbyggerne i og rundt Holtålen risikerer skyhøye bomutgifter. Politikerne må høre på protestene fra dem som rammes.

Fylkesvei 30 mellom Røros og Støren skal utbedres. Det er på høy tid. På noen strekninger skal det bygges ny vei, men størstedelen av prosjektet handler om oppgraderinger. Første trinn av planene inneholder også ny tunnel ved Svølgja og to nye jernbanekryssinger. Både fylkestinget og kommunene på strekningen har vedtatt at deler av prosjektet skal finansieres med bompenger. Men satsene styringsgruppa foreslår er altfor høye.

Det er planlagt tre bomstasjoner: Ved Rogstad i Midtre Gauldal kommune, sør for Svølgjatunnelen og sør for Nesvollen i Holtålen kommune. Prisen per plassering skal være 59 kroner på de to førstnevnte og 43 kroner for den siste.

Reaksjonene fra innbyggerne har forståelig nok vært sterke etter at lokalavisene skrev om planene i slutten av juni. For Vilde Buvarp, som bor i Haltdalen og arbeider i Røros, vil det ifølge Arbeidets Rett koste 4000 kroner i bomavgifter per måned å komme seg til og fra jobb. Samtidig deler bommen ved Svølgja Holtålen kommune i to, slik at alle i Haltdalen må gjennom bommen dersom de skal inn til kommunesenteret i Ålen.

Forslaget har ført til kritikk fra Sp i Holtålen. De mener Trøndelag fylkeskommune må ta regninga og spør om det virkelig er innbyggernes ansvar å vedlikeholde fylkesveien. Fylkespolitiker fra Sp, Hallgeir Grøntvedt, sier det her er snakk om en oppgradering. I et debattinnlegg skriver han at «den fylkeskommunale økonomien dessverre (er) slik at bilistene selv må ta størsteparten av regninga i form av bompenger».

Vi forstår at bompenger må til for å finansiere oppgraderingen av veien. Men regninga som sendes til bilistene, er for stor. Forslaget skal behandles i kommunestyrene og i fylket i løpet av høsten. Før den tid skal det arrangeres folkemøter. Der må politikerne lytte. I et område med dårlige bussforbindelser må fellesskapet ta en større del av kaka. Fylket har trang økonomi, men må prioritere hardere.