foto
For en billigere penge, skal svenske SJ kjøre tog på blant annet Trønderbanen, Dovrebanen og Meråkerbanen. Midlene som frigjøres, bør brukes på bedre infrastruktur, skriver Adresseavisen på lederplass. Foto: Trygve Ulriksen Skogseth

Det viktigste er at toget går raskt