Trondheim er inne i en viktig tid som kulturby. Politikerne står overfor en rekke veivalg i den kommende fireårsperioden.

foto
Høyt oppe: Årets UKM-festival samlet kulturinteressert ungdom fra hele landet. Det er viktig med både topp og bredde i kulturlivet mener artikkelforfatteren. Foto: RICHARD SAGEN, Foto: ©RICHARD SAGEN, Adresseavisen, +47 95198665

Adresseavisen skriver på lederplass: Nå er det kulturens tur. Jeg er enig. Vi må ha et lokalt kulturløft.

Kulturen blomstrer i Trondheim. Også kulturpolitisk har det skjedd mye de siste fire år. Det er fattet vedtak om kunsthall i den gamle brannstasjonen, festivaler er blitt etablert også ved god bistand fra kommunen, biblioteket er i stadig utvikling, spennende kunst i offentlige rom m.m. Men det er store utfordringer foran oss som krever politisk prioritering.

Olavshallen eller nytt bygg? Ett viktig veivalg er om Olavshallen skal oppgraderes som kulturhus, eller om Trondheim skal bygge et nytt bygg, for eksempel på Nyhavna. Den politiske behandlingen så langt har gitt rådmannen i oppdrag å utrede begge deler, med frist våren 2016. Med forbehold om denne utredningen: Vi må ikke stelle oss slik at Olavshallen skal gå på sparebluss i ti-tyve år mens det utredes det som fort blir et luftslott. På Nyhavna er det så langt enda ikke laget en reguleringsplan. Jeg tror at et fullverdig kulturhus i Olavskvartalet, med kulturskole og NTNU, og uten butikker/hotell også blir viktig for byutviklingen i Midtbyen. Oppgraderingen av Olavshallen må vedtas i 2016.

Noen hevder at det ikke er riktig å bruke penger på en kulturell storstue. Det er jeg uenig i. Trondheim vokser på å kunne sette opp store kulturelle oppsetninger, og å presentere både nasjonale og internasjonale kulturkrefter.

Det hevdes at ordfører Rita Ottervik har reist tvil om kulturskolen fortsatt skal være i Olavskvartalet. Jeg tror både den organisatoriske og kulturelle overføringseffekten er stor med en videreutvikling av dagens samlokalisering. Kulturskole, NTNU og Symfoniorkesteret i samme bygg er en riktig løsning, mener jeg.

Hva skjer med museene? Etter forslag fra Høyre og Venstre skal rådmannen i dialog med Museene i Sør-Trøndelag bidra til utredning av organisering og lokalisering av Kunstindustrimuseet og Kunstmuseet. Dette er to museer med svært dårlig bygningsmasse. Det er lekkasjer fra tak, dårlige magasinforhold og dårlige forhold for funksjonshemmede. Vi har pekt på muligheten av en samlokalisering, og plassering av et slikt «Kunst- og Designmuseum» for eksempel på Leutenhaven. (Byutviklingsmessig er det for øvrig en skandale at Leutenhaven har vært parkeringsplass i førti år.) Arbeiderpartiet har så langt avvist en samling av de to museene. I løpet av neste periode må det tas en beslutning om dette. Minstekravet er å sikre dagens samlinger, og få til universell utforming. Jeg mener vi må strekke oss lenger. Museene, staten, fylkeskommunen og kommunen må samarbeide om å finne en løsning.

Blir det litteraturhus? Høyre og Venstre ønsket etablering av et litteraturhus slik forprosjektet gikk inn for tidligere i denne perioden. Dagens flertall stoppet dette. Prosjektet litteraturhus har kommunale midler ut neste år for å utrede nye løsninger. Jeg regner med at det kommer et forslag på bordet, enten med egne lokaler eller samlokalisert med andre kulturaktører. I løpet av 2016 må det besluttes om Trondheim skal få et litteraturhus, og i hvilken form.

Hvor kommer Avant Garden? Politikerne i Trondheim har stått samlet om å støtte Teater Avant Garden sine planer om å etablere seg på Rosendal, og opprette Rosendal Teater. I tillegg til at teateret trenger nye lokaler er dette blitt sett på som ett av en rekke tiltak for å utvikle Østbyen, samt å ta i bruk et klassisk kulturlokale. Her er det sentrale politiske myndigheter som har vært bremseklossen. Hvis det ikke kommer midler i statsbudsjettet for 2016 må nye lokaler finnes for teatret. En beslutning må tas i 2016.

Kommer det toppdansere fra Trondheim? Ingrid Lorentzen og Arne Fagerholt tok for et par år siden opp den manglende toppsatsingen på dans i Trondheim. De viste til at det nå er få dansere fra Trondheim som utdanner seg på toppnivå, og at årsaken er at Trondheim ikke tilbyr danseutdanning som kan legge grunnlag for toppsatsing. Høyre og Venstre tok opp saken i bystyret, men ordføreren ville ikke gå videre med denne saken.

Ordføreren mener at den viktigste kulturpolitiske visjon for Trondheim er å bli verdens beste kulturby for barn og unge. Jeg mener at Trondheim som kulturby må satse på både topp og bredde. Uten topputøvere får ikke bredden noe å strekke seg etter. Slik er det i idretten, slik er det i kulturen. Og for oss som publikum kommer opplevelsene både fra topp og bredde.

Lenge leve ildsjelene! Uten ild-sjeler blir det likevel ikke noe kultur. Vi ser det med Trondheim Calling, Barokkfestivalen, Coralua Korfestival, Olavsfestdagene, Jazzfest, Leutenfest, Juba Juba, UKA, Pstereo og mye mer. Kommunen fungerer som en tilrettelegger. Vi hjelper ildsjeler med å komme over kneika, både organisatorisk og økonomisk. Her har det skjedd mye. For eksempel er nå Trondheim Calling og Pstereo nå etablert over kommunens budsjett.

Det har vært spennende å lede kulturkomiteen denne perioden. Og det blir spennende for de som skal være kultur-politikere neste periode. I denne kronikken har jeg gått igjennom en del av det som skal besluttes allerede neste år. Det er veldig mye mer som skjer i kulturbyen Trondheim. Og det meste skjer heldigvis uavhengig av oss politikere.