foto
Mens samfunnet ellers tar lange steg for at barn skal knytte tettere bånd til far, håper man at akkurat disse barna vil klare seg godt uten, skriver Fløan om assistert befruktning av enslige mødre. Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix (ILLUSTRASJON)

Alle barn må ha rett til foreldrene sine