foto
Torkil Pedersen har mange gode minner fra oppveksen i Ilsvikøra nr.1 (grønt hus). Nå har han og brødrene John Erling (bak) og Frode flyttet til hvert sitt hus i Øra, mens moren Jorunn flyttet fra Ilsvikøra for noen år siden. Foto: Tomas Kothe-Næss

Jorunn hindret at bydelen havnet på pinsebålet