foto
Den følelsen av å bli ivaretatt, å bli tatt på største alvor, å med egne øyne og ører få registrere hvor godt dette maskineriet fungerer. Det er rett og slett rørende, skriver den meget fornøyde kreftpasienten. Foto: privat

Midt i frykten, uvissheten og alt det negative fikk de meg til å føle meg spesiell