foto
Det er selvsagt helt legitimt at et styremedlem på NTNU er opptatt av universitetets beste. Men han bør vite at Staten ikke investerer i OSC som et rent universitetsprosjekt, skriver Alexandra Bech Gjørv. Foto: Therese Alice Sanne

Skal vi snakke saklig og etterrettelig om Ocean Space, Tjora?