I dag er det førstemann til mølla-prinsippet som gjelder for dem som ønsker å koble seg på strømnettet. Men når kampen om den fornybare krafta hardner til, tvinger det seg også fram en debatt om hvordan køen skal organiseres.

Bør for eksempel en batterifabrikk med klimagevinster og mange lokale arbeidsplasser prioriteres foran en kryptofabrikk som bruker enormt mye strøm uten å føre til særlig sysselsetting? Svaret er ikke opplagt, men det må vurderes om en slik prioritering kan bli nødvendig framover.

Ifølge strømselskapet Tensio vil kraftbehovet i Trøndelag øke dramatisk. Samtidig utfordres kapasiteten. I verste fall kan strømtilførselen til nye industriprosjekter kuttes hvis forsyningssituasjonen blir prekær. Selv om magasinene er fulle nå og prisen lav, er det altså flust av skjær i sjøen for dem som vil etablere nye bedrifter i landsdelen.

Denne uka meldte Adresseavisen at en av Norges største kryptofabrikker bygges i Namsskogan. Det kanadiske selskapet Bitzero kommer til trøndelagskommunen fordi krafta er rein og ikke minst billig. Men er det dette vannkrafta vår skal gå til? Det kan være fristende å svare et klart «nei» på det spørsmålet, men svaret er ikke svart hvitt.

Rødts forslag om et forbud mot storskala kryptoutvinning ble nedstemt i Stortinget. Flertallet viste blant annet til at de sju milliarder visningene av Justin Bieber-sangen «Despacito» på YouTube har krevd like mange gigawatt-timer som det årlige strømforbruket i hele Barbados. Sangen er fin den, men samfunnsnyttig er visningene neppe. Eksempelet er satt på spissen, men illustrerer utfordringene knyttet til at politikerne skal legge seg opp i hva strømmen brukes til.

Her er det imidlertid ikke snakk om privatpersoners valg, men om forvaltning av felles ressurser. Samtidig kan prioriteringskriterier som klimagevinst og samfunnsnytte gi en svært byråkratisk og treg prosess. Det kan også bli utfordrende å sikre likebehandling. Dilemmaene står i kø. Likevel mener vi det er klokt av energiminister Terje Aasland (Ap) å holde døra åpen. Vannkrafta er et enormt konkurransefortrinn for Norge. Den må forvaltes klokt.