foto
I det tvetydige svaret som AtB gir, ligger det i virkeligheten et signal om AtB kan tenke seg å sabotere en kommunal organisering – det vil si å ta seg til rette – som Ryde gjør. Foto: Michael Schult Ulriksen

I AtBs tvetydige svar ligger et signal om at de kan tenke seg å ta seg til rette