foto
Dommen tilkjennegir grunnleggende feil ved barnevernmyndighetenes vurderinger, ved at disse fokuserte ensidig på barnets separate interesser, i stedet for å la barnets behov inngå i en familiemessig kontekst, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra en av flere demonstrasjoner foran Stortinget mot det norske barnevernet. Foto: Ole Berg-Rusten/Scanpix

Ny dom fra EMD: Påpeker alvorlige mangler ved det norske barnevernet