Velferdstjenestene i Trondheim vet ikke om de får tak i nok folk i sommer. Det er uholdbart.

Hver eneste sommer hører vi om turnushull og mangel på arbeidskraft i ferien. Allerede før pandemien rapporterte helsepersonell i kommunesektoren om stor arbeidsbelastning.

Kommune-Norge håpet det skulle bli bedre i år, nå som pandemien ikke herjer på samme måte. Den gang ei. Helse- og velferdsdirektør Wenche Dehlis orientering i formannskapet viser at situasjonen er enda verre enn i fjor.

Tall fra helseenhetene i Trondheim kommune viser at åtte av ti sliter med å få tak i nok vikarer med fagutdanning. 35 prosent forventer å måtte ha vakter uten sykepleier til stede eller tilgjengelig. Det vitner om dårlig grunnbemanning og høy turnover.

I Adresseavisen sist uke etterlyste hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Trondheim, Ingrid Berg Selfjord, mer engasjement fra politikerne. – Når de velger å ta den halvårlige orienteringa til orientering uten å si noen ting, blir jeg oppgitt, sa hun etter formannskapsmøtet.

Svaret fra varaordfører Mona Berger (SV) tyder på at politikerne er langt unna å finne en løsning. Hun viste til at problemene er komplekse. - Når vi ikke ser helt hvordan vi kan løse dette, kan vi kjenne på at vi blir litt maktesløse, sier hun.

Maktesløse føler også ansatte, enhetsledere, pårørende og beboere seg. Men i motsetning til politikerne, har de ikke de samme mulighetene til å gjøre noe med det. De som styrer Trondheim, kan ikke gjemme seg bak at problemene er komplekse. Selvsagt er de det når politikerne ikke har gjort nok tidlig nok til å unngå å havne i den situasjonen vi er i nå.

Både lokalt og nasjonalt jobbes det for å løse bemanningskrisen på lang sikt. Det må også handles her og nå. Rekruttering eller utdanning alene er ikke nok. Kreativitet og nytenking må også til. Kanskje må politikerne legge mer penger på bordet for å få sommerkabalen til å gå opp.

Helsepersonell som fortsatt står i jobbene sine, trenger å vite når vakta starter og slutter. De må vite at de har ferie og fritid de kan disponere. De har allerede strukket seg langt. Nå er det politikernes tur.