foto

Det nytter ikke å diskutere homofili med folk som har Bibelen som fanatisk rettesnor